קורס בטיחות וכיבוי אש - לימודי ערב בחיפה והסביבה

נוהלי הבטיחות בעבודה כוללים בטיחות אש וניהול סיכונים. לפי החוק, מפעלים וארגונים חייבים להתמחות בנהלי חירום וסיכוני אש ולמנות ממונה בטיחות אש מקצועי, המוסמך לכך בעזרת קורס בטיחות וכיבוי אש. מניעה וזיהוי הם כמעט שם נרדף לתפקידיו של קצין הבטיחות המשמש בתפקיד זה. סכנת אש והתלקחות או תרחישים מסוכנים ומצבי חירום אחרים קיימים בסביבתו של האדם ובכל מרחב, אך ישנן סביבות שונות ומצויים חומרים רבים שמהווים סיכון גדול ומוחשי יותר, כחומרים דליקים, פעולות ועבודות שעשויות לגרום לשריפה ומאיצי התפשטות דליקה אחרים. במפעלים רבים, סיכוני אש מהווים חלק שגרתי מהסיכונים במפעל ועלולים להביא לנזק רב ומשמעותי לעובדים ולרכוש ובמקומות עבודה. במיוחד באלה הרגישים יותר לסכנת אש מוחשית ומשמעותית יותר, ממנים ממונה בטיחות אש ומשלבים אותו במערך הבטיחות במפעל, אך ממוני בטיחות באש נדרשים בכל ארגון. במפעלים שבהם קיים ממונה בטיחות אש נוגעים תפקידיו להטמעת נושא בטיחות אש, ביסוס נוהלי חירום ותרגולות אש ומניעת דליקות.
כמובן שמפעל שכזה ובעצם כל מוסד אינו מתבקש לתת תשובה מעשית לאירועי שריפה, ראשית אין בידיו הציוד הנדרש לכך, ושנית, לא מצופה מהנוכחים בו לשמש ככבאים מיומנים. לשם כך מפעילות הרשויות מערך כיבוי אש ממלכתי בו משמשים מקצוענים המצויידים בכל הדרוש למשימה זו. עם זאת, מצופה מהארגון לתת תשובה מיידית למקרה חירום בזמן המגשר בין גילוי המשבר ועד לרגע בו נשמעים קולות הסירנה של הכבאית המתקרבת.
קורס בטיחות וכיבוי אש  
בין תפקידיו של האחראי על בטיחות האש במפעל ניתן לציין בניית תכנית לבטיחות אש, מניעת סכנות התלקחות, גילוי מוקדם, כיבוי דליקות, בניית תרחישים, הערכת סיכונים, בקרה עליהם והקטנתם לכדי סיכון קביל. אחריותם היא להדרכת העובדים להתנהגות ותגובה יעילה במצבי חירום, לפיקוח, בקרה, מעקב על יישום הדרישות של התוכנית. עליהם ליישם נוהלי חירום במקרה שריפה, הגנה מאש, מזעור סכנותיה, אמצעי כיבוי בסיסיים כמו מטפים, בטיחות אש, מניעת דליקות, ועד חקירת תאונות ומניעת אסונות.
על ממונה בטיחות באש להכיר מערכות גילוי, איתור וכיבוי אוטומטי של אש, למשל ספרינקלרים, ולהשתמש בהן ולתפעל אותן בזמן אמת. קיימות מסגרות עבודה, בהן ההמלצה היא לרכז את סמכויות הבטיחות השונות בידי אחראי אחד, הממונה על הבטיחות הכללית של העובדים, על מניעת אסונות, מצבי חירום ותאונות או דליקות ואף על סיכונים אחרים. ריכוז האחריות מאפשר התמחות, מקצועיות ומענה בזמן אמת.
 
נושאי ושיטות הלימוד
במסגרת לימודי בטיחות אש כלולים חוקים, תקנות, זיהוי סכנות והקטנתן, הדרכה בנוהלי חירום ובאירועי אש, הכרת מערכות גילוי אש ועשן ותפעולן, תחזוקת מטפי כיבוי, טיפול בחומרים מסוכנים. ממוני הבטיחות באש במקרים רבים הינם ממוני הבטיחות בארגון ומשתלמים בבטיחות, גהות ובריאות תעסוקתית ובנוסף בבטיחות באש וניהול, סיכול ואיתור סיכונים.
השיעורים נחלקים לנושאים ולימודים תיאורטיים, כדוגמת חוקים, תקנות, כימיה וחומרים ולתרגול מעשי בשטח, סימולציות, תרחישים אפשריים, כיבוי, חילוץ וביקור בתחנת כיבוי. קורס בטיחות וכיבוי אש מוצע בכל המכללות ובתי הספר שעיסוקם הוא בבטיחות והדרכתה.
קרא עוד על קורס בטיחות וכיבוי אש - לימודי ערב בחיפה והסביבה

נמצאו 18 קורסים

מנהלי מערכות גילוי אש ועשן


מכללת מישלב
הזדמנות להכרה מעמיקה עם תקן ישראלי 1220 חלק 3 לאחר שעבר רענון החל מדצמבר 2007. המהדורה החדשה של התקן מתייחסת להוראות התקנה ודרישות ביצוע בשטח לגבי סוגי מבנים וטכנולוגיות. מכללת
קורסים - לימודי ערב בחיפה והסביבה

הדרכת כיבוי אש


פז בטיחות
הדרכת חובה על פי הוראות נציבות הכבאות הראשית הנדרשת עבור עובדי כל מפעל תעשייתי, בעיקר אלו שמצויים אצלם חומרים מסוכנים, או מתקיימים בהם תהליכים בפוטנציאל גבוה לדליקות וסיכוני אש. במהלך
קורסים - לימודי ערב בחיפה והסביבה

תחזוקת מערכות ספרינקלרים לכיבוי אש


מכללת מישלב
מסלול הכשרה עבור מתחזקי מתזים וספרינקלרים לכיבוי אש וקבלני לכיבוי אש במים. מטרתו היא הקניית התכנים המקצועיים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות ההסמכה והתקן הישראלי 1928 (NFPA-25). תחזוקה נאותה, מניעת כשלים
קורסים - לימודי ערב בחיפה והסביבה

ממונה בטיחות אש


פז בטיחות
מפעלים רבים מחויבים להחזיק ממונה בטיחות אש שתפקידו הינו להבטיח את שלומם של העובדים ושל בני אדם נוספים הנמצאים בסביבת המפעל מפני סכנות אש וחומרים מסוכנים, תוך התייחסות למאפיינים הספציפיים
קורסים בחיפה

תחזוקת מטפים מיטלטלים לפי תקן 129/1


מכללת מישלב
התקן הישראלי ת"י 129 חלק 1 מטפים מטלטלים ותחזוקה, מפרט את כללי התחזוקה והבקרה השוטפת, מילוי חוזר ואת הליך הדיווח. קורס זה נערך באישור נציבות כבאות והצלה, ללימוד התקן המגדיר
קורסים בחיפה

נאמני בטיחות אש - צוותי חירום


המרכז לבטיחות אש והיערכות למצבי חירום
הדרכה שמטרתה הקניית ידע וניסיון בנושאי הגורמים לאש ודליקות, כיבוי ומניעתם. הקורס מעשי ונערך  במתחם בטיחות אש והערכות למצבי חירום. לרשות המשתתפים עומד סימולטור אש יחיד מסוגו בארץ, חליפות תקיפה
קורסים בחיפה

התקנת מערכות גילוי אש ת"י 1220


המכללה - מכון התקנים הישראלי
ב-2014 התפרסמה המהדורה החדשה של תקן 1220 חלק 3, מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות, אשר שונה מהותית מהמהדורה הקודמת. השינויים בה מתבטאים גם בשוני לגבי דרישות ספציפיות, וגם
קורסים בחיפה

תכנון מערכות מתזי כיבוי אש לפי ת"י 1596


המכללה - מכון התקנים הישראלי
התקן הישראלי 1596 "מערכות מתזים- התקנה" מקביל לתקן האמריקאי 13 NFPA, אשר עבר לאחרונה ריענון ושינוי דרישות בפרק העברי לעומת המקור. קורס זה מיועד להעשרת הידע של מתכננים, קבלנים, מנהלי
קורסים בחיפה

הדרכה בסיסית בבטיחות אש לעובדים


המרכז לבטיחות אש והיערכות למצבי חירום
הדרכה שמטרתה הקניית ידע ונסיון לעובדים בנושאי בטיחות אש, תירגול בסיסי מעשי של כיבוי באמצעות סימולטור אש, והגברת הבטחון העצמי בכיבוי. לרשות המשתתפים סימולטור אש יחיד מסוגו בארץ ומטפי אבקה.   מקום
קורסים בחיפה

ימי עיון לממוני בטיחות עם אישור כשירות לממוני בטיחות


פז בטיחות
ימי העיון מיועדים להעניק לממונה הבטיחות בעבודה מענה להמשך עיסוקו תוך מילוי הדרישות למכסת ימי כשירות על פי חוק. כל ממונה בטיחות מחויב להשתתף בשמונה ימי כשירות מדיי שנה. מכללת
קורסים בחיפה

תחזוקת מטפים מטלטלים


המכללה - מכון התקנים הישראלי
התקן הישראלי מפרט את כללי הבקרה השוטפת והתחזוקה של מטפים מטלטלים, קובע דרישות למילוי חוזר שלהם, דן בבקרה השוטפת, פעולות התחזוקה, הבדיקות הכלליות והליך הדיווח. כמו כן מגדיר התקן את
תל-אביב

כבאי מפעלי


המרכז לבטיחות אש והיערכות למצבי חירום
הסמכה לתפקיד כבאי מפעלי, אשר תפקידו לתת מענה ראשוני במקרה של אירוע כבאות והצלה, מתחילתו ועד הגעת כוחות הכבאות, לסייע ולעבוד תחת פיקודם.   מקום הלימודים קיסריה   מתכונת הקורס 122 ש"ל כולל תרגול מעשי, 13
קיסריה

תחזוקת מערכות מתזים לכיבוי אש לפי ת"י 1928 (NFPA 25)


המכללה - מכון התקנים הישראלי
ת"י 1928 - מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה מהווה למעשה אימוץ של  התקן האמריקאי NFPA25, עם התאמות לתנאי הארץ. התקן קובע מהן הדרישות לבחינות תקופתיות, לבדיקות ותחזוקה של
תל-אביב

חוקרי בטיחות ונזקי אש


מכללת מישלב
השריפה בכרמל לימדה אותנו מהו כוחה של האש, הן על גוף האדם והן על המערכת האקולוגית. רוב השריפות נגרמות בידי אדם בו אם בשוגג ובין אם במזיג, והגידול המשמעותי באוכלוסייה
תל-אביב

ממונה בטיחות אש


המרכז לבטיחות אש והיערכות למצבי חירום
מסלול שמטרתו הסמכת מובילי צוות מפעלי לפעולה בעת אירועי חירום, תכנון ויישום מדיניות תכנון הדרכה שנתית ובדירה במקום העבודה, בדיקת והתאמת מערכות גילוי וכיבוי, הכרה ושמירה הבטיחות עם חומרים מסוכנים.   מקום
קיסריה

מבקר ותחזוקאי מטפים


המרכז לבטיחות אש והיערכות למצבי חירום
על פי חוק כל מקום עבודה מחויב בבדיקה שנתית של מטפי כיבוי מיטלטלים, כולל הפקת דו"חות כנדרש. קורס מבקר מטפים מקנה תעודה מוסמכת ומאושרת מטעם נציבות כבאות והצלה, ובסיומו ניתן
קיסריה

השתלמות ממונה בטיחות לגז טבעי


מכללת ארז
מכללת ארז מציעה הכשרות בתחום הגז הטבעי למפעלי תעשייה וארגונים שעתידים להתחבר לרשת חלוקת הגז הטבעי או לגז טבעי דחוס (CNG). המעבר לשימוש בגז טבעי במפעלי תעשייה יוסיף לסביבת העבודה
שלומי

מפגש חשיפה לתקן ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה 45001:2018


המכללה - מכון התקנים הישראלי
ת"י 45001 מחליף את התקן ת"י 18001 OHSAS. התקן קובע דרישות למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (בב"ת) ומציג הנחיות לשימוש בה, וזאת במטרה להפוך את מקומות העבודה לבטוחים ובריאים. יישום
תל-אביב
Personal Service

אנחנו נעשה את כל העבודה בשבילך

עדיין מתלבטים? לקבלת מידע נוסף ללא התחייבות

שלח פניה

מאמרים

איך לנצל בחוכמה את הפיקדון הצבאי

עד שנת 1994 היו המשתחררים מצה"ל זוכים למענק של כמה אלפי שקלים בודדים ומתסכלים (וזאת שלא לומר "מעליבים").