אתר קורסים / קורסי בטיחות ובטחון / אחראי בטיחות בעבודה

סיכונים בעבודה, נראים לעין וסמויים, קיימים גם במפעלים, מוסדות וארגונים שלכאורה אינם מסוכנים. מניעתם הינה מחויבת המציאות בכל מקום ואתר, מבנים, מקומות פתוחים, כלי תחבורה, מפעלים, משרדים ומוסדות שונים, וזהו תפקידו של אחראי בטיחות בעבודה.

מפגעים בריאותיים, נפשיים ופיזיים עשויים להיות גלויים ושהסכנה הכרוכה בהם מוחשית, אך רבים מהם אינם צפויים, בלתי-נראים, ולפיכך לעתים מסוכנים יותר. עבודה בגובה, מטענים כבדים, כלים חדים, חומרים רעילים, חשמל, חומרי מעבדה ויסודות מתלקחים הם גורמי סכנה גלויים ומוחשיים שהסכנה המלווה אליהם ברורה, אך אדים רעילים, קרינה, גזים, וירוסים וחידקים עלולים לעתים להיות מסוכנים יותר. לכל אלו יש להוסיף גורמים סביבתיים שגרתיים שלמראית עין אין בהם נזק, אך עלולים לגרום לתאונות עבודה ולפגיעה, למשל מבנים, רהיטים, חפצים, מכשירים שונים וכשלי אחזקה מכל סוג.
  הגורמים הכלולים ברשימת גורמי הסיכון רבים, והוראות ותקנות בתחום מגוונות ומפורטות. קצרה היריעה מלהכיל את כולם, בהם תקנות בריאות, ניקיון, ניקוז, אוורור, טמפרטורה ותאורה, רמת הצפיפות, עומס בעבודה, שגיאות אגרונומיות, אבק, גזים, חומרים נפיצים, עבודה עם מכשור ותהליכים קפואים או לוהטים כמו קיטור, העמסה ופריקה, לבוש, וכמובן טיפול במזון. 
ממונה על הבטיחות בעבודה ימונה במפעל שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה או בארגון המעסיק במקביל לפחות חמישים עובדים בבתי חולים, מוסדות רפואיים, בתי מלון, נמלי תעופה, בתי מסחר, מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות, תאגידים להתיישבות שיתופית, רשויות מקומיות, או חקלאות.

תפקידיו של אחראי הבטיחות והגהות נעים מאיתור וזיהוי גורמי סיכון שונים והצגתם למנהליו ולועדת בטיחות, הנהגת סדרי בטיחות ופרסום הוראות, הדרכת העובדים, בדיקות ותרגול מצבי חירום, תיקון וטיפול במפגעים השונים, תחזוקה מקיפה, שילוט, סימון, פיקוח, מעקב, ביקורות וחקירת מחלות ותאונות מקצוע.
 
אישור כשירות לתפקיד ממונה בטיחות יינתן לעונים על הקריטריונים הבאים:
• בעל תואר מוכר בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה או הנדסה, בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במקצועו, אשר עבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך באישור מפקח עבודה ראשי.
• טכנאי או הנדסאי בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה במקצועו, אשר עבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך באישור מפקח עבודה ראשי.
• בעל השכלה שוות ערך למצוין בשני הסעיפים הנ"ל בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה במקצועו, אשר עבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך באישור מפקח עבודה ראשי שהוכיח להנחת דעת של מפקח עבודה ראשי  כי הוא ראוי להיות ממונה על הבטיחות.
 
בכל מפעל המעסיק 25 עובדים או יותר, יש להקים ועדת בטיחות שנציגי העובדים בה הם נאמני בטיחות במפעל. מדריכי המוסד לבטיחות ולגהות מדריכים את החברים בוועדה כיצד למלא את תפקידם. אחת לשלוש שנים, נבחרים נאמני בטיחות על-ידי העובדים או ממונים על-ידי ועד העובדים. על נאמני הבטיחות לפעול לשיפור תנאי הבטיחות והגהות, להדריך ולייעץ בנושאים אלו, להודיע בכתב למעביד על ליקויים ולהתלוות למפקח-עבודה בביקוריו במפעל.
ועדת הבטיחות, בה חברים נאמני הבטיחות, פועלת לשיפורים ותיקונים, בירור סיבות לתאונות עבודה ואמצעים למניעתן, ביקורות ותיאום פעולות בנדון, ליווי מפקחי עבודה בסיורים במפעל, והיא גם רשאית להמליץ בפני המעביד על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו מקיים את הכללים המחייבים בעניין.
קיימות מסגרות עבודה בהן ההמלצה היא לרכז את הסמכויות השונות בידי אחראי אחד, הממונה על הבטיחות הכללית של העובדים, על מניעת אסונות, מצבי חירום ותאונות או דליקות ואף על סיכונים אחרים. ריכוז האחריות מאפשר התמחות, מקצועיות ומענה בזמן אמת.
 
הכשרת אחראי בטיחות בעבודה כוללת הרצאות, דיונים, תרגילים, סרטים מקצועיים, סיורים במפעלים והכנת תוכנית בטיחות שנתית. על ממוני הבטיחות להשתתף בימי השתלמות בנושאים אסטרטגיים, גהות, בריאות תעסוקתית במסגרות המאושרות על ידי מפקח העבודה הראשי ומאפשרות לרכוש את ההסמכות המחוייבות במילוי תפקידם.
 

קרא עוד על אחראי בטיחות בעבודה

נמצאו 21 קורסים

ממונה בטיחות בעבודה


אתגר המכללה להנדסה וטכנולוגיה
ממונה בטיחות בעבודה הוא מקצוע מבוקש ונדרש במשק. זהו תפקיד חיוני על פי חוק בכל מפעל תעשייתי בו מעל חמישים עובדים. קורס זה מכשיר ממונים על פי דרישות ופיקוח משרד
חיפהירושלים

מפגש חשיפה לתקן ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה 45001:2018


המכללה - מכון התקנים הישראלי
ת"י 45001 מחליף את התקן ת"י 18001 OHSAS. התקן קובע דרישות למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (בב"ת) ומציג הנחיות לשימוש בה, וזאת במטרה להפוך את מקומות העבודה לבטוחים ובריאים. יישום
תל-אביב

ימי עיון לממוני בטיחות עם אישור כשירות לממוני בטיחות


פז בטיחות
ימי העיון מיועדים להעניק לממונה הבטיחות בעבודה מענה להמשך עיסוקו תוך מילוי הדרישות למכסת ימי כשירות על פי חוק. כל ממונה בטיחות מחויב להשתתף בשמונה ימי כשירות מדיי שנה. מכללת
פנים ארגוני בכל הארץחיפה

ממוני בטיחות בעבודה


הנדסה בגובה
בהתאם לחוקי הבטיחות בעבודה ארגונים המעסיקים חמישים עובדים ומעלה נדרשים למנות ממונה בטיחות שבתפקידו לוודא את קיומם של חוקי ונהלי בטיחות בארגון, בהתאמה לרמת הסיכונים הקשורים לעבודה בו.   מקום הלימודים לוד, חיפה   מתכונת
לודחיפה

השתלמות ממונה בטיחות לגז טבעי


מכללת ארז
מכללת ארז מציעה הכשרות בתחום הגז הטבעי למפעלי תעשייה וארגונים שעתידים להתחבר לרשת חלוקת הגז הטבעי או לגז טבעי דחוס (CNG). המעבר לשימוש בגז טבעי במפעלי תעשייה יוסיף לסביבת העבודה
שלומי

ממונה בטיחות בעבודה להנדסאים ומהנדסים


מכללת אתגר תקשורת
עבודת הממונה על הבטיחות היא רב תחומית. מצפים שיהיה מסוגל לתת מענה מיידי לבעיות בוערות, לנתח תהליכים, לזהות סיכונים ולהציע פתרונות. עליו להיות הכוח המניע לנקיטת צעדים הנדרשים לצמצום ומניעת
באר שבע

הדרכת בטיחות כללית שנתית לעובדים


פז בטיחות
באופן עקרוני כל עובד מחוייב לקבל הדרכת בטיחות בנוגע לסיכונים האורבים במקום עבודתו. בכל שנה מדווחות עשרות אלפי תאונות בתעשייה, חלקן עם תוצאות הרות אסון, את רובן המכריע ניתן למנוע
פנים ארגוני בכל הארץ

הסמכה לבדיקות תקופתיות למתקני משחקים


המכללה - מכון התקנים הישראלי
תקן 1498 נועד לצורך ביצוע בדיקות שנתיות בגני משחקים אשר מהוות חובה עבור כל רשות. בעבר בדיקות אלו נעשו על ידי גורם חיצוני לרשות והדבר היה כרוך בעלויות גבוהות. קורס
תל-אביב

מכין תכנית לניהול הבטיחות


הנדסה בגובה
על פי תקנות הפיקוח על העבודה משנת 2013, תכנית ניהול בטיחות תוכן ותיכתב רק בידי מי שעומד בדרישות אשר מפורטות באותן תקנות, ויוכשר לכך באמצעות קורס ייעודי. דבר זה נועד
לודחיפה

נאמני בטיחות במפעלים


פז בטיחות
על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, בכל מפעל בו מעל 25 עובדים חובה להפעיל ועדת בטיחות ולהכשיר נאמני בטיחות במסגרתה. אותם עובדים נדרשים לידע מקצועי נרחב, הכרת הסיכונים הקיימים
פנים ארגוני בכל הארץ

בודקים פנים מפעליים לאביזרי הרמה


הנדסה בגובה
פקודת הבטיחות בעבודה מחייבת את בדיקתו של כל אביזר הרמה באופן שוטף וסדיר אחת לחצי שנה. ביצוע משימה זו מחייב בודק מוסמך, שעלותו גבוהה מאוד. עם זאת, מאז 1997 מאפשר
לוד

מבדקים פנימיים לת"י לניהול סביבתי ולת"י לבטיחות בתעסוקה


המכללה - מכון התקנים הישראלי
קורס עורכי מבדקים פנימיים לת"י 14001:2015 ISO למערכת ניהול סביבתי ולת"י 45001:2018 ISO לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. מבדקים פנימיים הינם תנאי הכרחי להערכת האפקטיביות בתפקוד המערכות הארגוניות. קורס זה סוקר את
תל-אביב

עוזר בטיחות בבניה


פז בטיחות
אתר בנייה שגובהו מעל 7 מטר ושטחו מעל 1000 מ"ר, מחויב בהמצאות "עוזר בטיחות" בכל עת שמתבצעות בו עבודות בניה. קורס זה נועד להכשיר עוזרי בטיחות בהתאם לחוק ארגון הפיקוח
קריות - חוצות המפרץחיפה

השתלמות ענפית לממוני בטיחות בענף הבנייה


הנדסה בגובה
בעקבות המקרים הרבים של תאונות באתרי בנייה ועליית המודעות לבעיה, מתהדקת והולכת האכיפה בנושא. על פי התקנות אתר בנייה מחויב כיום להעסיק מנהל אתר וממונה בטיחות בשטח. קורס זה מיועד
לודחיפה

מנהלי מערכות גילוי אש ועשן


מכללת מישלב
הזדמנות להכרה מעמיקה עם תקן ישראלי 1220 חלק 3 לאחר שעבר רענון החל מדצמבר 2007. המהדורה החדשה של התקן מתייחסת להוראות התקנה ודרישות ביצוע בשטח לגבי סוגי מבנים וטכנולוגיות. מכללת
תל-אביבחיפה

מנהל עבודה בבניין להנדסאים ומהנדסים אזרחיים


מכללת אתגר תקשורת
בטיחות בעבודה בבניין נמצאת בראש סדר היום הציבורי מזה זמן מה, וכיום בניגוד לעבר, ההקפדה על הבטיחות בענף היא גבוהה הרבה יותר. קורס בטיחות בבניה ובניה הנדסית למהנדסים, הנדסאים וטכנאים
באר שבע

אחראי רעלים


פז בטיחות
קורס אחראי רעלים מכשיר עובד במפעל לטפל בחומרים מסוכנים ו/או רעילים, וזאת על פי החוק הדורש כי מפעל בעל היתר רעלים, ימנה אחראי רעלים בארגון אשר עבר קורס אחראי רעלים. מטרת
קריות - חוצות המפרץ

קורס בונה פיגומים


הנדסה בגובה
ענף הבניה הינו אחד הענפים המשגשגים במשק, אך הוא גם ענף בו יש לשמור בקפדנות על הבטיחות. תקנות הבטיחות בעבודה מחייבות אישור של בונה מוסמך לפיגומים, בעת הקמת פיגום שגובהו
לודחיפה

קורס מדריכי בטיחות


פז בטיחות
הקורס נועד להכשרת ממונים על הבטיחות כמדריכים מוסמכים עפ"י סעיף 3(ג') לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), ומכשיר ממוני בטיחות להדריך מנהלי עבודה ועובדים.   מקום הלימודים פנים ארגוני
פנים ארגוני בכל הארץחיפה

ממונה בטיחות אש


פז בטיחות
מפעלים רבים מחויבים להחזיק ממונה בטיחות אש שתפקידו הינו להבטיח את שלומם של העובדים ושל בני אדם נוספים הנמצאים בסביבת המפעל מפני סכנות אש וחומרים מסוכנים, תוך התייחסות למאפיינים הספציפיים
פנים ארגוני בכל הארץחיפה

השתלמות בטיחות בחשמל


הנדסה בגובה
החשמל הוא ברכה לאנושות אך טמונים בו גם סיכונים לא מועטים. השתלמות מקצועית זו מיועדת להגביר את המודעות ויכולת ההתמודדות עם סיכוני בטיחות בעבודה עם חשמל, הן באתרי בנייה והן
לוד
Personal Service

אנחנו נעשה את כל העבודה בשבילך

עדיין מתלבטים? לקבלת מידע נוסף ללא התחייבות

שלח פניה

מאמרים

הבטיחות היא שליחות - בטיחות בעבודה

אבל לא מוכרחים לעבוד בתעשיית המצתים או בבניית גורדי שחקים על מנת להיחשף לאיומים סביבתיים. גם במגזרים תעסוקתיים אחרים ניצב

איך לנצל בחוכמה את הפיקדון הצבאי

עד שנת 1994 היו המשתחררים מצה"ל זוכים למענק של כמה אלפי שקלים בודדים ומתסכלים (וזאת שלא לומר "מעליבים").

כך תהיו מרוצים בעבודה בחמישה צעדים פשוטים

צעד ראשון: דיאלוג עם הבוס אם אתם עובדים באותו התפקיד כבר זמן ממושך, לעתים די בדיאלוג פשוט עם המעסיק כדי להבין לאן אתם הולכים.