חשבי שכר בכירים

מעוניין להתקדם צעד אחד קדימה

לעבר השכלה מקצועית מעשירה?
פנה אלינו עוד היום לקבלת פרטים ונשמח
לסייע לך בקבלת החלטה!

על הקורס

סילבוס

תמונה באתר קורסים

הכנת לבחינות הסמכה של לשכת רואי חשבוןבפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל. הקניית כלים לחשב, העמקה ועדכון יסודי של הידע בתחומי המיסוי, ביטוח לאומי, דיני עבודה וביטוח פנסיוני.לחשבי שכר, אנשי כוח אדם ומנהלים בעלי זיקה לתחום השכר והכספים. כולל השתלמות מקיפה בתוכנת מיכפל ותוכנת אקסל. כל בוגר יהיה מסוגל לבצע משכורות למספר רב של עובדים.
 
מקום הקורס
חולון
 
מתכונת הלימודים
8 חודשים, 200 ש"ל כולל מיכפל ואקסל, מתכונת חד או דו שבועית במסלולי בוקר, ערב או ימי שישי
 
קהל היעד
חשבי שכר, מנהלי חשבונות, חשבים, אנשי כוח אדם ומנהלים בעלי זיקה לנושא השכר והכספים.

דרישות קבלה
12 שנ"ל, ראיון קבלה.
 
הסמכה
בכפוף לבחינות לשכת רו"ח - תעודות חשב שכר בכיר מטעם לשכת רו"ח בישראל
 
נושאי הלימוד
- דיני מס הכנסה
- ביטוח לאומי
- דיני עבודה
- ביטוח פנסיוני
- מחשוב מערך השכר
חשבי שכר בכירים
 

תמונה באתר קורסים
  • סניף חולון

 א. דיני מס הכנסה:
הכרת מונחים בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה
1 הגדרת רכיבי ההכנסה.
2 שווי ההכנסה כולל היבטי מע"מ. הכנסות נוספות חייבות במס
3 מדרגות מס בחישוב חודשי ובחישוב מצטבר.
4 נקודות זיכוי וסמכות הענקתן.
5 זיכויים אישיים: משמרות, יישובי פיתוח, תרומות, החזקת קרוב במוסד סיעודי.
6 הכנסות פטורות. משיכת כספי פיצויים על ידי מעביד מקופת גמל
7 מיסוי קופות גמל לרבות חישובי אופטימום. הכנסה מזכה מעבודה ו/או שאינה מעבודה
8 חישוב מאוחד ונפרד.
9 קרנות השתלמות (לרבות לבעלי שליטה ).
10 פטור לפיצויי פיטורין לרבות רצף זכויות ופריסת מענק
11 פטור לקצבאות לרבות השילוב עם הפטור לפיצויי פיטורין והיוון
12 גילומי שכר נטו.
13 מיסוי עובדים זרים בישראל (לרבות ההיבט הארגוני)
14 מיסוי ישראלים בחו"ל.
15 מס שכר תקנות המשכורת, חוק מע"מ
16 הוצאות מוכרות והוצאות עודפות.
17 הוראות ניכוי במקור
18 נותני שירותים שאינם שכירים.
19 שימוש בטפסים וטבלאות.
20 הליכי שומה וגביה לרבות הכרת דוחות לשכיר.
21 עדכוני חקיקה ופסקי דין.
22 תרגול מעשי.
 
ב. ביטוח לאומי:
סוגי מבוטחים וחובת תשלום דמי ביטוח
גמלאות יחסיות- מילואים, תאונות אישיות, נפגעי עבודה.
גמלאות שאינן יחסיות - זקנה, שאירים, נכות כללית.
אימהות – מענק לידה, דמי לידה.
פגיעה בעבודה
ביטוח שירות מילואים.
נכות מעבודה, תאונות עבודה ו"מחלת מקצוע".
ביטוח זקנה ושאירים.
ביטוח אבטלה.
ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל.
תושב ישראלי בחו"ל ועובדי זרים בישראל.
מי שאינו עובד ואינו עצמאי.
עובד שכיר וסוגי עובדים, העסקת קרובי משפחה.
הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום ביטוח לאומי.
תשלומים שאינם נחשבים כהכנסה.
תשלום נוסף ופריסת שכר (הגדרה חדשה).
שימוש בטפסים וטבלאות.
שומות ביטוח לאומי, ניכויים.
עדכוני חקיקה ופסקי דין.
הכרת טפסי המוסד לביטוח לאומי
תרגול מעשי.
 
ג. דיני עבודה:
מבחנים לקיומם (או היעדרם) של יחסי עובד- מעביד
חוק שכר מינימום
חוק הגנת השכר
חוק שעות עבודה ומנוחה
היתרים להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות
חוק עבודת נשים
חוק פיצויי פיטורין
דמי הבראה - הסכם קיבוצי וצו הרחבה
חוק חופשה שנתית
חוק דמי מחלה
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג, הורה, הריון ולידה של בת זוג)
חוק עבודת הנוער
משפט העבודה ובית הדין לעבודה.
יחסי עובד מעביד, חוזה עבודה, הסכמים והסדרים קיבוציים.
חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד.
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד.
חוק עובדים זרים.
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה).
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.
חוק חופש העיסוק.
חוק חיילים משוחררים.
חוק הגנה על עובדים
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
חוק למניעת הטרדה מינית
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
חוק הזכות לעבודה בישיבה
 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
חוק פנסיה חובה
עדכוני חקיקה ופסקי דין.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
הכרת אתר משרד התמ"ת – חיפוש הסכמים קיבוצייים וצווי הרחבה
צווי הרחבה חשובים במשק:
צו ההרחבה - הסכם המסגרת
צו ההרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר
צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה
צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק
צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם
צו הרחבה בענף התעשייה מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה
 
ד. ביטוח פנסיוני:
מערכת הבטחת הכנסה בישראל.
קופות הגמל בישראל.
ביטוח מנהלים ופוליסות לבעלי שליטה.
קרנות פנסיה - החדשות והשוואה לתוכניות ישנות.
פנסיה תקציבית ומצטברת.
פנסיה מקיפה ופנסיית יסוד.
רצף זכויות והקפאת זכויות.
ניתוח אלטרנטיבות, שילובים שונים ובחירת התוכנית האופטימאלית.
הביטוח הפנסיוני וסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
תנאים להחזר פיצויים למעביד
טופס 161 
 
ה. מחשוב מערך השכר:
עקרונות שילוב המערך הממוחשב בחשבות שכר - שימושים מתקדמים בתוכנת שכר.
הכרת תוכנות שכר
קליטת עובד
הכנת תלוש שכר
הכנת פקודת תשלום לבנק
עדכון תוספת שכר אוטומטית
הכנת דוחות חודשיים
הכנת דוחות שנתיים
הפקת טפסי 106
הפקת טפסי 126
דווח למוקד ארצי לניכויים
קשר למס"ב (מע' סליקה בנקאית).  

Personal Service

אנחנו נעשה את כל העבודה בשבילך

עדיין מתלבטים? לקבלת מידע נוסף ללא התחייבות

שלח פנייה

חשבי שכר בכירים הינו קורס מעשיר
ומרחיב אופקים, פנו אלינו לפרטים

לקבלת מידע נוסף ללא התחייבות:

אני מסכים/ה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
חזרו אלי
students

מעל עשור שצוות אתר קורסים פועל למתן שירותי ייעוץ לימודים, נשמח לעזור גם לך!