מעוניין להתקדם צעד אחד קדימה

לעבר השכלה מקצועית מעשירה?
פנה אלינו עוד היום לקבלת פרטים ונשמח
לסייע לך בקבלת החלטה!

על הקורס

סילבוס

לוגו

ההתפתחות הגדלה של פעילות המסחר, הכלכלה והמשק בישראל, יוצרת ביקוש גדל למנהלי חשבונות בכירים, כאחראים על מערכות החשבונאות המורכבות בפירמה המודרנית, ומהווים חלק מהצוות הניהולי באותה פירמה. קורס זה נועד להכשיר את מנהל החשבונות הבכיר בתחומים המקצועיים הרבים הנדרשים ממנו. מטרת הקורס היא להכין את המשתתפים לבחינות לקבלת תעודות חשבונאי בכיר-מדופלם.


מקום הלימודים

תל אביב, נתניה, חיפה, ראשון לציון.

 

מתכונת הקורס

שנתיים, בין פעם לפעמיים בשבוע, ניתן להרשם ללימוד מקצועות בודדים.

 

קהל היעד

מנהלי חשבונות מתקדמים, המעוניינים להכשיר את עצמם לתפקידים בכירים בתחומי החשבונאות השונים.
 

תנאי קבלה

לבחינה יורשה לגשת מועמד העומד באחד התנאים הבאים: 1. מי שמלאו לו 20 שנה ובידו תעודת סוג 2 של משרד התמ"ת . 2. יועץ מס הרשום בפנקס יועצי מס לפי פקודת מס הכנסה. מי שסיים מגמת חשבונאות בביה"ס תיכון והמשיך לימודיו בכיתת י"ג במסלול "חשבונאי בכיר" לעניין זה "סיים בהצלחה" יחשב כל מי שהשיג ציון עובר בבחינות בגרות: 5 יח"ל בחשבונאות ו-5 יח"ל בניהול חשבונאות ממוחשבת. 3. מי שסיים 12 שנות לימוד ועבד 5 שנים בסמוך לפני המבחן במשרה מלאה, בהנהלת חשבונות בחברה הרשומה כנישום ברשות המיסים או בגוף עסקי דומה.

 

הסמכה

תואר חשבונאי בכיר מדופלם.

 

נושאי הלימוד
- חשבונאות פיננסית
- חישובים מסחריים 
- חשבונאות ניהולית, תמחיר
- דיני עסקים 
- מיסים 
- עקרונות תורת המשק והמסחר
- מחשוב בהנהלת חשבונות
חשבונאי בכיר מדופלם
לוגו
  • סניף תל-אביב
  • סניף ראשון לציון
  • סניף חיפה
  • סניף נתניה


• קורס הנהלת חשבונות:
כללי חשבונאות מקובלים (ברישום ובדיווח), דיווח לפי סוג ארגון, רכוש קבוע, השקעות, רכוש שוטף, מלאי, חייבים, מזומנים, הון עצמי, עתודות, התחייבויות לזמן ארוך ולזמן קצר, דו"ח רווח והפסד, שותפויות, עסקה משותפת, משגור, מרכז וסניפים, אשראי תעודות, קבלנים, שיטה חד צידית, הכרה בהכנסה על בסיס מזומן, פתרון בחינות.

• קורס חישובים מסחריים:
מושגי יסוד, מדדים, הפרשי שער, ריבית פשוטה, הלוואות, ריבית פיגורים, לוח סילוקין, ריבית על יתרות החשבונות עו"ש קרדיטוריים ודביטוריים, נכיון שטרות, זמן פירעון ממוצע, ריבית דריבית, ניתוח כדאיות השקעות שונות, עסקאות בניירות ערך (מניות, אופציות, אג"ח, תעודות השתתפות של קרן נאמנות), מטבע חוץ, יבוא ויצוא, רווח גולמי ורווח נקי כאחוז ממחיר הקניה או המכירה, פתרון בחינות.

• קורס חשבונאות ניהולית (תמחיר):
מהות חשבונאות העלות – תמחיר ומטרותיה, סוגי העלויות ומיונן, עבודה חומרים ישירים ועקיפות, הבחנה בין תמחיר הסטורי ובין תמחיר תקן, הבחנה בין תמחיר הזמנות ותמחיר לפי תהליכים, הבחנה בין תמחיר ספיגה לבין תמחיר ישיר, נקודת איזון, דוחו"ת תמחריים – כללי, חשבונאות תמחירית וחשבונאות פיננסית – היחס ביניהם, פתרון בחינות.

• קורס דיני עסקים:
דיני חוזים, הגבלים עסקיים, חוזים אחידים, דיני תאגידים – שותפויות (סוגי שותפויות, הקמה, הפעלה ופירוק), תאגידים אחרים (עמותה, מלכ"ר, תאגידים ממשלתיים-כללי), שטרות ושיקים לסוגיהם, דיני עבודה - הסכמים קיבוציים, דיני עבודה – שעות עבודה ומנוחה, דיני עבודה – חופשה שנתית, דיני עבודה–הגנת השכר, דיני עבודה – פיצויי פיטורין, פתרון בחינות.

• קורס מיסים:
מבוא למיסים, עקרונות הטלת המס, הגדרות, הכנסות, פיטורין והנחות ממס, הוצאות מוכרות בניכוי, ניכויים שהתרתם מוגבלת, ניכוי פחת, ניכויים שאין להתירם, קיזוז הפסדים, מיסוי יחיד – ניכויים וזיכויים, הכנסות בני זוג, שיעורי המס ליחיד ולחברה, רווחי הון – עקרונות, הוראות ניהול ספרים – עקרונות, הליכי שומה וערעור, ניכויים במקור – עקרונות, הליכי גבייה, אחריות נושא משרה בתאגיד, חוק עסקאות גופים ציבוריים, חוק התיאומים בשל אינפלציה – עקרונות, חוק מס ערך מוסף, חוק מס שבח – עקרונות, פתרון בחינות.

• קורס עקרונות תורת המסחר והמשק:
הארגון הפנימי של הפירמה, רשויות הפירמה, צורות שונות, של ארגון הפירמה, צורות התארגנות של פירמות, שיטות שכר, שכר עידוד, הסכמים קיבוציים, בוררות, הטבות, תנאים סוציאליים לעובדים, מימון פעולותיה של הפירמה, הון עצמי והון זר, תשלום עבור השימוש בהון, בטחונות לאשראי, הבנקים לסוגיהם, אמצעי תשלום, הבורסה לניירות ערך, נזילות ורווחים בעסק, סחר, התמחות, סחר פנים וחוץ, צינורות שיווק, אחסון, איזור סחר חופשי, ביטוח, ביטוח חובה וביטוח רשות, המוסד לביטוח לאומי, סוגי ביטוחים, הממשלה כגורם מפקח ומכוון במשק, תקציב המדינה, מערכת המיסים, מאזן התשלומים, תורת הכמות של הכסף, מדיניות מוניטארית ופיסקאלית, התוצר הלאומי הגולמי והנקי, התפתחויות אחרות במשק הישראלי, מבקר המדינה ותפקידיו, מונחים מקובלים ונפוצים במסחר בבנקאות ובפעילות משקי בישראל, פתרון בחינות.

• קורס מחשוב בהנהלת חשבונות:
מושגים, מבוא לסביבת הפעלה של חלונות, גיליונות עבודה אלקטרוניים, מערכות הנה"ח ממוחשבות, מערכות כספיות (אחרות) ממוחשבות, הכרה כללית (תיאוריה בלבד) של מאגר מידע.

Personal Service

אנחנו נעשה את כל העבודה בשבילך

עדיין מתלבטים? לקבלת מידע נוסף ללא התחייבות

שלח פנייה

חשבונאי בכיר מדופלם הינו קורס מעשיר
ומרחיב אופקים, פנו אלינו לפרטים

לקבלת מידע נוסף ללא התחייבות:

אני מסכים/ה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
חזרו אלי
students

מעל עשור שצוות אתר קורסים פועל למתן שירותי ייעוץ לימודים, נשמח לעזור גם לך!