אתר קורסים / קורסי בטיחות ובטחון / אחראי בטיחות בעבודה / אחראי בטיחות בעבודה - קורסים של משרד העבודה / אחראי בטיחות בעבודה - קורסים של משרד העבודה בחיפה והסביבה

אחראי בטיחות בעבודה - קורסים של משרד העבודה בחיפה והסביבה

סיכונים בעבודה, נראים לעין וסמויים, קיימים גם במפעלים, מוסדות וארגונים שלכאורה אינם מסוכנים. מניעתם הינה מחויבת המציאות בכל מקום ואתר, מבנים, מקומות פתוחים, כלי תחבורה, מפעלים, משרדים ומוסדות שונים, וזהו תפקידו של אחראי בטיחות בעבודה.

מפגעים בריאותיים, נפשיים ופיזיים עשויים להיות גלויים ושהסכנה הכרוכה בהם מוחשית, אך רבים מהם אינם צפויים, בלתי-נראים, ולפיכך לעתים מסוכנים יותר. עבודה בגובה, מטענים כבדים, כלים חדים, חומרים רעילים, חשמל, חומרי מעבדה ויסודות מתלקחים הם גורמי סכנה גלויים ומוחשיים שהסכנה המלווה אליהם ברורה, אך אדים רעילים, קרינה, גזים, וירוסים וחידקים עלולים לעתים להיות מסוכנים יותר. לכל אלו יש להוסיף גורמים סביבתיים שגרתיים שלמראית עין אין בהם נזק, אך עלולים לגרום לתאונות עבודה ולפגיעה, למשל מבנים, רהיטים, חפצים, מכשירים שונים וכשלי אחזקה מכל סוג.
  הגורמים הכלולים ברשימת גורמי הסיכון רבים, והוראות ותקנות בתחום מגוונות ומפורטות. קצרה היריעה מלהכיל את כולם, בהם תקנות בריאות, ניקיון, ניקוז, אוורור, טמפרטורה ותאורה, רמת הצפיפות, עומס בעבודה, שגיאות אגרונומיות, אבק, גזים, חומרים נפיצים, עבודה עם מכשור ותהליכים קפואים או לוהטים כמו קיטור, העמסה ופריקה, לבוש, וכמובן טיפול במזון. 
ממונה על הבטיחות בעבודה ימונה במפעל שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה או בארגון המעסיק במקביל לפחות חמישים עובדים בבתי חולים, מוסדות רפואיים, בתי מלון, נמלי תעופה, בתי מסחר, מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות, תאגידים להתיישבות שיתופית, רשויות מקומיות, או חקלאות.

תפקידיו של אחראי הבטיחות והגהות נעים מאיתור וזיהוי גורמי סיכון שונים והצגתם למנהליו ולועדת בטיחות, הנהגת סדרי בטיחות ופרסום הוראות, הדרכת העובדים, בדיקות ותרגול מצבי חירום, תיקון וטיפול במפגעים השונים, תחזוקה מקיפה, שילוט, סימון, פיקוח, מעקב, ביקורות וחקירת מחלות ותאונות מקצוע.
 
אישור כשירות לתפקיד ממונה בטיחות יינתן לעונים על הקריטריונים הבאים:
• בעל תואר מוכר בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה או הנדסה, בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במקצועו, אשר עבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך באישור מפקח עבודה ראשי.
• טכנאי או הנדסאי בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה במקצועו, אשר עבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך באישור מפקח עבודה ראשי.
• בעל השכלה שוות ערך למצוין בשני הסעיפים הנ"ל בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה במקצועו, אשר עבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך באישור מפקח עבודה ראשי שהוכיח להנחת דעת של מפקח עבודה ראשי  כי הוא ראוי להיות ממונה על הבטיחות.
 
בכל מפעל המעסיק 25 עובדים או יותר, יש להקים ועדת בטיחות שנציגי העובדים בה הם נאמני בטיחות במפעל. מדריכי המוסד לבטיחות ולגהות מדריכים את החברים בוועדה כיצד למלא את תפקידם. אחת לשלוש שנים, נבחרים נאמני בטיחות על-ידי העובדים או ממונים על-ידי ועד העובדים. על נאמני הבטיחות לפעול לשיפור תנאי הבטיחות והגהות, להדריך ולייעץ בנושאים אלו, להודיע בכתב למעביד על ליקויים ולהתלוות למפקח-עבודה בביקוריו במפעל.
ועדת הבטיחות, בה חברים נאמני הבטיחות, פועלת לשיפורים ותיקונים, בירור סיבות לתאונות עבודה ואמצעים למניעתן, ביקורות ותיאום פעולות בנדון, ליווי מפקחי עבודה בסיורים במפעל, והיא גם רשאית להמליץ בפני המעביד על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו מקיים את הכללים המחייבים בעניין.
קיימות מסגרות עבודה בהן ההמלצה היא לרכז את הסמכויות השונות בידי אחראי אחד, הממונה על הבטיחות הכללית של העובדים, על מניעת אסונות, מצבי חירום ותאונות או דליקות ואף על סיכונים אחרים. ריכוז האחריות מאפשר התמחות, מקצועיות ומענה בזמן אמת.
 
הכשרת אחראי בטיחות בעבודה כוללת הרצאות, דיונים, תרגילים, סרטים מקצועיים, סיורים במפעלים והכנת תוכנית בטיחות שנתית. על ממוני הבטיחות להשתתף בימי השתלמות בנושאים אסטרטגיים, גהות, בריאות תעסוקתית במסגרות המאושרות על ידי מפקח העבודה הראשי ומאפשרות לרכוש את ההסמכות המחוייבות במילוי תפקידם.
 

קרא עוד על אחראי בטיחות בעבודה - קורסים של משרד העבודה בחיפה והסביבה

נמצאו 45 קורסים

נאמני בטיחות


מכללת כרמל בטיחות
הכשרת עובדים כנאמני בטיחות בהתאם לדרישת חוק ארגון הפיקוח על העבודה, על פיו מפעל שמעבידים בו 25 אנשים או יותר נדרש להקמת ועדת בטיחות. העובדים המשמשים כחברים בועדת הבטיחות ישמשו
קורסים של משרד העבודה בחיפה והסביבה

ממונה על בטיחות בעבודה


מכללת כרמל בטיחות
תקנות הבטיחות בעבודה מחייבות מינוי ממונה בטיחות בעבודה במפעל אשר מועסקים בו 50 עובדים ומעלה. על המועמד לעבור בהצלחה קורס ממונה בטיחות בעבודה. המכללה אושרה ע"י אגף הפיקוח במשרד התמ"ת
קורסים של משרד העבודה בחיפה והסביבה

נאמני בטיחות


א.י. בטיחות
במקום עבודה בו פועלת וועדת בטיחות, משמשים חבריה נאמני בטיחות. היכן שוועדה כזו אינה קיימת, על העובדים או הועד למנות נאמני בטיחות לכהונה בת שלוש שנים. מטרת התפקיד היא לעיין
קורסים בחיפה

ממונה בטיחות


מכללת כרמל בטיחות
אגף הפיקוח על העבודה הגדיר בנוהל לקבלת אישור להדריך מנהלי עבודה, אנשי תחזוקה ונאמני בטיחות, את החובה לעמוד גם בתנאי הבא: "הינו בעל ניסיון מוכח בתחום ההדרכה, או סיים קורס
קורסים בחיפה

ממונה בטיחות בעבודה


הנדסה בגובה
בהתאם לחוקי הבטיחות בעבודה ארגונים המעסיקים חמישים עובדים ומעלה נדרשים למנות ממונה בטיחות שבתפקידו לוודא את קיומם של חוקי ונהלי בטיחות בארגון, בהתאמה לרמת הסיכונים הקשורים לעבודה בו.   מקום הלימודים לוד, חיפה   מתכונת
קורסים בחיפה

מדריכי בטיחות


מכללת כרמל בטיחות
בנוהל למתן אישור להדריך מנהלי עבודה, אנשי אחזקה ונאמני בטיחות אגף הפיקוח על העבודה מגדיר את החובה לעמוד גם בתנאי הבא: "הינו בעל ניסיון מוכח בתחום ההדרכה, או סיים קורס
קורסים בחיפה

ימי כשירות לממונה על בטיחות בעבודה


מכללת כרמל בטיחות
ממוני בטיחות נדרשים להשתתף ב- 8 ימי עיון, כתנאי לשמירה על אישור הכשירות שלהם לשמש בתפקיד זה. ימי העיון מתקיימים במכללת כרמל בטיחות במתכונת של ימי שישי, או במתכונת של
קורסים בחיפה

השתלמות ענפית לממוני בטיחות בענף הבנייה


הנדסה בגובה
בעקבות המקרים הרבים של תאונות באתרי בנייה ועליית המודעות לבעיה, מתהדקת והולכת האכיפה בנושא. על פי התקנות אתר בנייה מחויב כיום להעסיק מנהל אתר וממונה בטיחות בשטח. קורס זה מיועד
קורסים בחיפה

השתלמות לממונה בטיחות בבניה ובניה הנדסית


מכללת כרמל בטיחות
מטרת הקורס היא הכשרת ממונים על בטיחות בעבודה לתפקיד ממונים על בטיחות בענף הבניה ובניה הנדסית. ממונה בטיחות חייב לעבור השתלמות מיוחדת על מנת לשמש בתפקיד ממונה בטיחות בענף הבניה. מכללת
קורסים בחיפה

הדרכות בטיחות


א.י. בטיחות
הדרכות בטיחות מחויבות לפי חוק לפחות אחת לשנה ולכל עובד חדש על פי תקנות הארגון והפיקוח על העבודה. חובתם להכיר את פרטי הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה בה הם מועסק, וחובת
קורסים בחיפה

מנהלי מערכות גילוי אש ועשן


מכללת מישלב
הזדמנות להכרה מעמיקה עם תקן ישראלי 1220 חלק 3 לאחר שעבר רענון החל מדצמבר 2007. המהדורה החדשה של התקן מתייחסת להוראות התקנה ודרישות ביצוע בשטח לגבי סוגי מבנים וטכנולוגיות. מכללת
קורסים בחיפה

עוזר בטיחות בבניה


מכללות אורט
ביולי 2019 נכנסה לתוקפה תקנה המחייבת קבלנים להעסיק עוזר בטיחות בכל אחד מאתרי הבנייה שלהם. קורס זה מיועד עבור עובדים בענף הבנייה ומסמיך אותם לשמש כעוזרי בטיחות, ובכך לסייע בהפחתת
קורסים בחיפה

הכשרת צוות בטיחות ארגוני בעזרה ראשונה


זיו שירותי רפואה
הכשרה להקמה ולהכשרה מקצועית של צוותי תגובה פנים-ארגוניים למצבי חירום רפואיים. הלימודים מתמקדים בתחומי הפגיעה הראשיים בחולה ובפצוע, ומקנים יכולת תפקודית מעשית מיידית הנובעת מהידיעה כי הדקות הראשונות מרגע הפגיעה
קורסים בחיפה

השתלמות בטיחות בחשמל


הנדסה בגובה
החשמל הוא ברכה לאנושות אך טמונים בו גם סיכונים לא מועטים. השתלמות מקצועית זו מיועדת להגביר את המודעות ויכולת ההתמודדות עם סיכוני בטיחות בעבודה עם חשמל, הן באתרי בנייה והן
קורסים בחיפה

נאמן בטיחות בסיסי


המכללה הטכנולוגית באר שבע
הקניית ידע בסיסי בנושא בטיחות, כך שהמשתתף יוכל לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות במפעל ו/או במוסד בו הוא עובד על מנת לפעול למען שיפורם. הקורס מכשיר את המשתתף כדי שיוכל
באר שבע

מכין תכנית לניהול הבטיחות


הנדסה בגובה
על פי תקנות הפיקוח על העבודה משנת 2013, תכנית ניהול בטיחות תוכן ותיכתב רק בידי מי שעומד בדרישות אשר מפורטות באותן תקנות, ויוכשר לכך באמצעות קורס ייעודי. דבר זה נועד
לוד

קורס נאמני בטיחות בעבודה – בסיסי


מכללת פאמטקס
מטרת הקורס: הכשרת נאמני בטיחות, כך שיוכלו לשפר את תנאי הבטיחות והגהות במקום עבודתם, לאתר מפגעים ולסלקם וכן להדריך את עובדי המקום בכל הנוגע לבטיחות וגהות. מבנה הקורס – 3-6
ראשון לציון

מפגש חשיפה לתקן ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה 45001:2018


המכללה - מכון התקנים הישראלי
ת"י 45001 מחליף את התקן ת"י 18001 OHSAS. התקן קובע דרישות למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (בב"ת) ומציג הנחיות לשימוש בה, וזאת במטרה להפוך את מקומות העבודה לבטוחים ובריאים. יישום
תל-אביב

חוקרי תאונות עבודה


מכון ד.י.מ.
קורס הרחבה לממונים על בטיחות בארגונים, ומקנה להם ידע וכלים נוספים במגוון רחב של נושאי ידע שיאפשרו את בירורן של תאונות וסיבותיהן, תוך שימוש במודלים וכללים נפוצים ותקניים בתעשייה. בעזרת
כרמיאל

פיקוח וניהול אתר בנייה


תל חי הנדסאים
קורס המציע שדרוג מקצועי לעוסקים בתחום הבנייה, או שמעוניינים להכשיר עצמם למקצוע נדרש ומבוקש. מסלול הלימוד מקנה ידע רחב וכלים יישומיים, כולל הכרת המערך הארגוני בפרוייקט, תפקיד המפקח בשלבי הבניה,
תל-חיינוח - ג'ת - בין כרמיאל לנהריה

טכנאי מערכות גילוי וכיבוי אש


טכנוטק
מערכות גילוי אש ועשן נועדו לתת התראה מוקדמת במקרה של שריפה במבנה, טכנאי מערכות גילוי אש יקבל את ההכשרה לצפות את הסיכונים והידע למנוע אותם על פי דרישות מכון התקנים,
ראשון לציון

השתלמות חובה בגז טבעי לממונה בטיחות


מכללת ארז
קורס זה מעניק הכשרה בתחום הגז הטבעי למפעלי תעשייה וארגונים שעתידים להתחבר לרשת חלוקת הגז הטבעי או לגז טבעי דחוס (CNG). המעבר לשימוש בגז טבעי במפעלים ייצור סיכוני בטיחות האופייניים
שלומי

נאמני בטיחות


במבי - המרכז לבטיחות ונהיגה
נאמן הבטיחות משמש כזרוע ביצועית המסייעת לממונה הבטיחות, ומכהן בוועדת הבטיחות המפעלית. קורס זה מסמיך למשימה חיונית זו ומסמיך נאמני בטיחות על פי דרישות תקנות חוק ארגון הפיקוח על העבודה,
כנות

נאמני בטיחות במעבדה


שחר הנדסת בטיחות
העובדים במעבדות כימיות, ביולוגיות ואחרות חשופים תדיר לגורמי סיכון שונים בעבודתם, מכיוון שעבודה בסביבת חומרים מסוכנים עלולה ליצור מצבים מסוכנים העלולים להסתיים בתאונות. הקורס נועד לסייע למנהלי ועובדי מעבדות לשמור
רמת אפעל

בודק מוסמך למתקני הרמה


היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל
מתקני הרמה רבים משמשים כגון מנופים ניידים, במות ורמפות, עגורנים ורכבלים, משמשים במפעלי תעשייה, בענף הבנייה ולצרכי שינוע שונים. אותם מתקנים מחוייבים לבדיקה תקופתית כל 14 חודשים על מנת להבטיח
תל-אביב

מנהל עבודה לתשתיות


מכללת און ליין
קורס באישור ובפיקוח אגף בכיר להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת, ומטרתו הכשרת עובדים בעלי ותק מתאים מתחום התשתיות לשמש כמנהלי עבודה מוסמכים בעבודות עפר, תשתיות וכבישים.   מקום הלימודים נצרת   מתכונת הקורס 428 ש"ל, מסלול ערב
נצרת

ממונה בטיחות


מרכז השתלמויות רופין
הסמכת עובדים לתפקיד ממונה בטיחות בעבודה בהתאם לחוק ארגון על הפיקוח 1954. תפקיד הממונה מחוייב בחוק בכל מפעל המעסיק מעל חמישים עובדים, ולשמש שם כסמכות חיונית בכל הנוגע למערך הבטיחות
מדרשת רופין - עמק חפר

עוזר בטיחות בבנייה


רמת גבריאל
כל אתר בנייה מחויב להעסיק עוזר בטיחות למנהל עבודה בעל הכשרה ייעודית, וזאת החל מכניסתה לתוקף של התקנה החדשה בשנת 2019. קורס זה נועד להכשיר עובדים בענף הבנייה לשמש כעוזרי
מגדל העמק

ממונה בטיחות בעבודה


המכללה הטכנולוגית באר שבע
הקניית ידע בהתפתחויות בטכנולוגיות מתקדמות, בחוקים ובתקנות. הקורס מכשיר "ממונה על בטיחות" לעבודה מעשית בשטח, כך שיוכל להתמודד בבעיות הבטיחותיות הקיימות או המתעוררות במפעל בחיי היום יום. עבודתו של הממונה
באר שבע

תוכנית ליום הדרכה עבור מנהלי עבודה / עובדי אחזקה / ממוני בטיחות.


מכללת פאמטקס
יום הדרכה שיכלול את הנושאים הבאים: * מושגים והבהרות כלליות - עקרונות בטיחות בעבודה. - מהי תאונת עבודה / מחלת מקצוע. - בריאות תעסוקתית. * עבודה בגובה – מהי עבודה
ראשון לציון

הדרכת בטיחות כללית לעובדים


מכללת פאמטקס
מטרת ההשתלמות: תירגול שנתי לצוות הטכני במפעל המקיף את מגוון הסיכונים הכרוכים בעבודה, דרכי איתור ומניעה ושמירה על בריאות העובדים. קבוצת לימוד: עד 25 משתתפים. מבנה ההשתלמות: מפגש אחד היקף ההשתלמות:
ראשון לציון

נאמן בטיחות לעובד מעבדה כימית


המכללה הטכנולוגית באר שבע
העובדים במעבדות כימיות ואחרות חשופים למפגעי בטיחות בתחומים שונים.עובדי מעבדה אלה עושים את מלאכתם לעיתים קרובות בתנאי מעמס וסביבה כבדים וקשים, שגורמים לפעולות או למצבים מסוכנים העלולים להסתיים בתאונות. מטרות
באר שבע

בטיחות בחומרים מסוכנים


מכללת פאמטקס
מטרת הקורס: הקניית ידע ומיומנות בסיסית לעובדים בסביבת חומ"ס, בדבר טיפול ושינוע חומרים מסוכנים והכרת האמצעים לטיפול באירוע של תאונת חומ"ס. קבוצת לימוד: עד 25 משתתפים מבנה הקורס: מפגש אחד  היקף
ראשון לציון

בטיחות בשימוש ובעבודה בחשמל


מכללת פאמטקס
מטרת ההשתלמות: הדרכת העובדים בדבר הסיכונים הכרוכים בעבודה עם מכשירים וכלים חשמליים, שיטות ההגנה ודרכי מניעת תאונות חישמול. קבוצת לימוד: עד 25 משתתפים מבנה ההשתלמות: מפגש אחד
ראשון לציון

נאמני בטיחות


שחר הנדסת בטיחות
נאמני בטיחות הם עובדים מיומנים בצוות מפעל שתפקידם לבחון ולאתר מפגעים, לדווח על בעיות ולהתאים פתרונות בטיחות עבורן. קורס זה נערך בפיקוח מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, ומעניק הכשרה, הסמכה וידע
רמת אפעל

נאמן בטיחות לעובד אחזקה


המכללה הטכנולוגית באר שבע
התקנה בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים, מחייבת את המחזיק במקום העבודה הדריך את עובדי התחזוקה במקום העבודה בעניין ההיבטים הקשורים בהגנה מפני סיכונים, וכן לעניין שימוש, הפעלה ותחזוקה בטוחים כאמור.
באר שבע

בודקים פנים מפעליים לאביזרי הרמה


הנדסה בגובה
פקודת הבטיחות בעבודה מחייבת את בדיקתו של כל אביזר הרמה באופן שוטף וסדיר אחת לחצי שנה. ביצוע משימה זו מחייב בודק מוסמך, שעלותו גבוהה מאוד. עם זאת, מאז 1997 מאפשר
לוד

הסמכה לבדיקות תקופתיות למתקני משחקים


המכללה - מכון התקנים הישראלי
תקן 1498 נועד לצורך ביצוע בדיקות שנתיות בגני משחקים אשר מהוות חובה עבור כל רשות. בעבר בדיקות אלו נעשו על ידי גורם חיצוני לרשות והדבר היה כרוך בעלויות גבוהות. קורס
תל-אביב

בטיחות בבנייה ובנייה הנדסית


מכללת מרכז הבנייה הישראלי
הסמכת מהנדסים, הנדסאים וטכנאים אזרחיים לצורך קבלת רישיון מנהל עבודה לבניה ובניה הנדסית בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות בעבודות בנייה 1988. הקורס נערך בהתאם לתוכנית שאושרה על ידי מפקח עבודה הראשי
תל-אביבנתניה

השתלמות גז טבעי לממונה בטיחות


מרכז רופין - נובל
המעבר לשימוש בגז טבעי בתעשייה, בתחנות כוח, מתקני התפלה וטיהור שפכים, כרוך בהעלאת כמות סיכוני הבטיחות בסביבת העבודה. זהו חומר מסוכן המחייב הדרכה ייעודית לממוני הבטיחות כדי להבטיח  את בטיחותם
מדרשת רופין

מבדקים פנימיים לת"י לניהול סביבתי ולת"י לבטיחות בתעסוקה


המכללה - מכון התקנים הישראלי
קורס עורכי מבדקים פנימיים לת"י 14001:2015 ISO למערכת ניהול סביבתי ולת"י 45001:2018 ISO לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה. מבדקים פנימיים הינם תנאי הכרחי להערכת האפקטיביות בתפקוד המערכות הארגוניות. קורס זה סוקר את
תל-אביב

ממונה בטיחות קרינה


היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל
בטיחות קרינה בעבודה עם מדים גרעיניים, ומקורות רדיואקטיביים חתומים, ומכונות לשיקוף חפצים בקרינת רנטגן. קרינה מייננת מחייבת את העוסקים בה לידע תיאורטי מקיף ומיומנויות ייחודיות. קורס זה מכשיר ומסמיך ממונים
תל-אביב

מנהל עבודה בבניין להנדסאים ומהנדסים אזרחיים


מכללת אתגר תקשורת
בטיחות בעבודה בבניין נמצאת בראש סדר היום הציבורי מזה זמן מה, וכיום בניגוד לעבר, ההקפדה על הבטיחות בענף היא גבוהה הרבה יותר. קורס בטיחות בבניה ובניה הנדסית למהנדסים, הנדסאים וטכנאים
באר שבע

היערכות למצבי חירום


במבי - המרכז לבטיחות ונהיגה
קורס לניהול מצבי אסונות וחירום ואסונות בתעשייה, במפעל או בארגון, בהתאם להנחיית המשרד להגנת העורף ורשות החירום הלאומית. אירועי אש, רעידות אדמה, חומרים מסוכנים או פיגועים חבלניים מחייבים מענה מדויק
כנות

השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות


המכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות
על פי התקנה החדשה של משרד הכלכלה, אגף הבטיחות והבריאות התעסוקתית, החל מאוקטובר 2015 נדרש ממונה בטיחות במפעל המבקש להתחבר לרשת הולכה או חלוקה של הגז הטבעי או ל-CNG, להציג
תל-אביב
Personal Service

אנחנו נעשה את כל העבודה בשבילך

עדיין מתלבטים? לקבלת מידע נוסף ללא התחייבות

שלח פניה

מאמרים

הבטיחות היא שליחות - בטיחות בעבודה

אבל לא מוכרחים לעבוד בתעשיית המצתים או בבניית גורדי שחקים על מנת להיחשף לאיומים סביבתיים. גם במגזרים תעסוקתיים אחרים ניצב

איך לנצל בחוכמה את הפיקדון הצבאי

עד שנת 1994 היו המשתחררים מצה"ל זוכים למענק של כמה אלפי שקלים בודדים ומתסכלים (וזאת שלא לומר "מעליבים").

כך תהיו מרוצים בעבודה בחמישה צעדים פשוטים

צעד ראשון: דיאלוג עם הבוס אם אתם עובדים באותו התפקיד כבר זמן ממושך, לעתים די בדיאלוג פשוט עם המעסיק כדי להבין לאן אתם הולכים.

מתעניין בלימודים?
הדרך הקלה לאיתור קורס

לקבלת מידע נוסף ללא התחייבות:

אני מסכים/ה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
חזרו אלי

מסננים בתחום אחראי בטיחות בעבודה - קורסים של משרד העבודה בחיפה והסביבה